Opět hostem webináře na portálu RVP.cz

Byl jsem opět pozván do webináře pro učitele, konal se 15. února 2017 večer. Seznámil jsem přítomné s možnostmi WordPressu ve školním prostředí.

Během hodiny jsem prošel výhody a nevýhody WordPressu, představil několik existujících školních stránek a nastínil další možnosti, jak WP využít. Z webináře existuje záznam a přikládám také prezentaci.